Hallituksen valtuudet

Hallituksella on kaksi voimassa olevaa valtuutusta.

Varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus
Tecnotree Oyj:n 30.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 100.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Lisäksi hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden varsinaisesta yhtiökokouksesta eli 30.5.2019 saakka.

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta tilikauden aikana

Ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus
Tecnotree Oyj:n 14.9.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 900.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä eli 14.9.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia ja sitä voidaan käyttää myös osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista.

Hallitus on käyttänyt tätä valtuutusta tilikauden aikana seuraavasti:

Hallitus hyväksyi 3.9.2018 Fitzroy Investments Limitedin (”Fitzroy”) 2.9.2018 tekemän 5 miljoonan euron pääomasijoitusta koskeneen tarjouksen. Fitzroy merkitsi yhteensä 52.555.040 yhtiön uutta osaketta 2,09 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa. Lisäksi, Fitzroyn on merkinnyt 72.444.960 vapaasti siirrettävissä olevaa optiota, jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72.444.960 Tecnotreen uutta osaketta 2,91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa 24.9.2019 mennessä. Yhtiön hallitus päätti osakkeiden ja optioiden antamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 sille antaman valtuutuksen nojalla. Yhtiö keräsi osakeannilla 2,09 miljoonan euron bruttovarat ja merkityt osakkeet vastaavat noin 29,99%:n suuruista omistusosuutta yhtiössä.