Liikevaihto ja myynti

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa (55,1) eli 23,9 % alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Tavara- ja palvelutoimituksien liikevaihto laski 12,4 miljoonaa euroa (luvussa mukana valmiusasteen mukaisesti tuloutetut projektit vuonna 2017) ja ylläpitotoimitusten liikevaihto laski 1,9 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevaihtoon sisältyivät 0,1 miljoonan euron suuruiset negatiiviset (-1,3 miljoonan) kurssierot, jotka johtuivat lähinnä dollarin heikentymisestä euroon nähden. 

Tilauskanta tilikauden lopussa oli 21,1 (26,2) miljoonaa euroa

Liikevaihtoa ja myyntiä on kuvattu myös kohdassa ”Maantieteelliset alueet”.

LIIKEVAIHDON ERITTELY 2018 2017 2018 2017
Me Me % %
Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista (IAS 11)
11,3
20,5
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IAS 18)
31,2
56,7
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IAS 18)
13,8
25,0
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IFRS 15) 29,3
69,9
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IFRS 15) 12,7
30,3
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -0,1 -1,3 -0,2 -2,3
YHTEENSÄ 41,9 55,1 100,0 100,0


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 2018 2017 2018 2017
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 16,3 24,2 39,0 43,9
MEA & APAC 25,6 30,9 61,0 56,1
YHTEENSÄ 41,9 55,1 100,0 100,0


KONSERNIN TILAUSKANTA 2018 2017 2018 2017
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 4,8 10,7 22,7 40,9
MEA & APAC 16,3 15,5 77,3 59,1
YHTEENSÄ 21,1 26,2 100,0 100,0