Osake ja kurssikehitys

Joulukuun 2018 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 6,5 miljoonaa euroa negatiivinen (-6,1) ja osakepääoma 1,3 miljoonaa euroa (1,3). Osakkeiden lukumäärä oli 175 183 468 (122 628 428) kappaletta. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita. Oma pääoma osaketta kohden oli -0,04 euroa (-0,05).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana Helsingin Pörssissä yhteensä 48 184 720 kappaletta (4 275 131 euroa), edustaen 27,5 % osakkeiden kokonaismäärästä.

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,11 euroa ja alin 0,04 euroa. Keskikurssi oli 0,07 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2018 oli 0,05 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 8,1 miljoonaa euroa.