Osakkeenomistajat

Tecnotreellä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Tecnotreen osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on TEM1V. Yhtiön osakkeista 99,98 prosenttia on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin.

Tecnotreellä oli 31.12.2018 yhteensä 4 745 arvo-osuusjärjestelmään merkittyä osakkeen omistajaa.

Kymmenen suurimman osakkkenomistajan hallussa on yhteensä 70,87 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Tecnotreen osakkeista oli 31.12.2018 ulkomaisessa omistuksessa 19,86 prosenttia.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamien Tecnotreen osakkeiden yhteismäärä 31.12.2018 oli 57 535 151 kappaletta, joka sisältää henkilöiden omat, lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Näiden osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä oli 32,84 prosenttia. Tecnotreen johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja) ja lähipiiri omisti 31.12.2018 yhtiön osakkeita 43 236 kappaletta.

 Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2018


Osakkeita, kpl %
Yritykset 20 272 461 11,57%
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 12 287 716 7,02%
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 350 0,00%
Kotitaloudet yhteensä 54 520 950 31,13%
Ulkomaiset omistajat ja hallintarekisterissä 88 058 391 50,28%
Yhteensä 175 145 868 99,98%
Yhteistilillä 37 600 0,02%
Liikkeeseen laskettu määrä 175 183 468 100,00%
Hallintarekisterissä
0,00%

  Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2018

Yhtiön 10 suurinta omistajaa Osakkeita, kpl % osakkeista ja äänistä
Fitzroy Investments Limited 52 555 040 30,00%
Viking Acquisition Corp. 29 353 295 16,76%
Hammaren & Co Oy Ab 8 803 480 5,03%
Wilenius Markku Johannes 6 555 165 3,74%
The Orange Company Oy 6 000 000 3,42%
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 5 740 000 3,28%
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 5 500 000 3,14%
Nieminen Jorma Juhani 4 005 000 2,29%
Saarelainen Mika Pekka 3 496 928 2,00%
Sumelius Christer 2 147 937 1,23%
Yhteensä 124 156 845 70,87%

Omistusmääräjakauma 31.12.2018

Osakkeita, kpl Omistuksia % Osakemäärä, kpl %
1–500 1 824 38,44% 396 748 0,23%
501–1 000 710 14,96% 585 787 0,33%
1 001–5 000 1 290 27,19% 3 357 435 1,92%
5 001–10 000 385 8,11% 3 076 659 1,76%
10 001–50 000 388 8,18% 8 595 346 4,91%
50 001–100 000 63 1,33% 4 609 584 2,63%
100 001–500 000 56 1,18% 10 076 889 5,75%
> 500 000 29 0,61% 144 447 420 82,45%
Joint account

37 600 0,02%
Total 4 745 100,00% 175 183 468 100,00%