Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut2018 2017 2016 2015 2014Konsernin tuloslaskelma
Liikevaihto, M€ 41,9 55,1 60,1 76,5 74,0

muutos % -23,9 -8,3 -21,4 3,4 0,1
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 5,9 9,8 1,2 12,0 3,7

% liikevaihdosta 14,0 17,8 2,1 15,7 5,0
Liiketulos, M€ 5,3 -8,0 -10,1 11,7 3,3

% liikevaihdosta 12,6 -14,5 -16,8 15,2 4,4
Tulos ennen veroja, M€ 4,4 -10,5 -5,6 7,8 -2,4

% liikevaihdosta 10,6 -19,1 -9,4 10,2 -3,2
Oikaistu tilikauden tulos ² 0,1 2,3 -4,2 0,6 -8,9

% liikevaihdosta 0,2 4,1 -7,0 0,7 -12,0
Tilikauden tulos, M€ -0,5 -15,5 -6,3 0,2 -9,3

% liikevaihdosta -1,2 -28,1 -10,5 0,3 -12,6Konsernin tase
Pitkäaikaiset varat, M€ 3,0 3,6 22,4 23,7 22,8
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus, M€ 0,1 0,5 0,9 0,5 0,5

Myynti- ja muut saamiset, M€ 21,3 25,5 33,0 43,9 49,0

Sijoitukset ja rahavarat, M€ 4,2 2,3 3,5 6,4 2,6
Oma pääoma, M€ -6,5 -6,1 10,7 17,8 16,9
Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma, M€ 18,3 24,2 32,8 2,2 1,2

Lyhytaikainen vieras pääoma, M€ 16,7 13,7 16,3 54,6 53,5

Laskennallinen verovelka, M€3,4
Taseen loppusumma, M€ 28,6 31,8 59,8 74,6 75,0Taloudelliset tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), %

-43,9 1,4 -48,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

-7,6 24,7 7,1
Omavaraisuusaste, % -22,8 -19,1 17,9 23,9 22,5
Nettovelkaantumisaste, %

195,6 145,2 172,7
Investoinnit, M€ 0,0 0,2 0,3 1,2 0,7

% liikevaihdosta 0,0 0,5 0,5 1,9 1
Tuotekehittämismenot, M€ 5,3 6,0 6,5 13,0 12,0

% liikevaihdosta 12,5 10,8 10,8 21,6 16,2

% kokonaiskuluista (liiketulokseen sisältyvät) 8,3 9,4 9,2 20,0 16,9
Tilauskanta, M€ 21,1 26,2 24,9 26,8 38,9
Henkilöstö keskimäärin 604 727 895 950 1 038
Henkilöstö kauden lopussa 543 666 818 934 9932018 2017 2016 2015 2014Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos, € (laimentamaton) 0,00 -0,13 -0,05 0,00 -0,08
Osakekohtainen tulos, € (laimennusvaikutuksella oikaistu) 0 -0,13 -0,05 0,00 -0,08
Osakekohtainen oma pääoma, € -0,04 -0,05 0,09 0,14 0,14
Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl 175 183 122 628 122 628 122 628 122 628
Osakemäärä keskimäärin tilikaudella, 1000 kpl 136 559 122 628 122 628 122 628 122 605
Omien osakkeiden määrä kauden alussa, 1000 kpl 0 0 0 0 65
Omien osakkeiden luovutus, 1000 kpl 0 0 0 0 65
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa, 1000 kpl 0 0 0 0 0
Osakkeen kurssikehitys, €

Keskikurssi 0,07 0,09 0,11 0,11 0,19

Alin 0,04 0,07 0,09 0,07 0,13

Ylin 0,11 0,13 0,17 0,20 0,26
Osakkeen kurssi vuoden lopussa, € 0,05 0,07 0,10 0,10 0,14
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, M€ 8,1 8,6 12,2 12,5 17,0
Osakevaihto, milj. kpl 48,2 63,3 29,7 69,1 44,6
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 28,0 51,6 24,3 56,4 36,3
Osakevaihto, M€ 4,3 5,5 3,5 7,5 8,7
Osakekohtainen osinko, € ³
Osinko/tulos, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Hinta/voittosuhde, (P/E) 0,0 0,0 -2,0 51,7 -1,8¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä. Liiketuloksen oikaisut tilikaudella 2018 olivat 0,6 miljoonan euron kulut henkilöstövähennyksistä.

² Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja


³ Hallitus on ehdottanut, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Päättyneiltä tilikausilta 31.12.2017, 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 ei myöskään jaettu osinkoa.