Toimitusjohtajan katsaus

”Vuonna 2018, ja etenkin vuoden toisella puoliskolla, me Tecnotreessä osoitimme selvästi sinnikkyytemme ja kykymme saada aikaan merkittävä tuloskäänne. Liikevaihto kasvoi vakaasti samalla kun operatiivinen tulos parani huomattavasti neljännen vuosineljänneksen aikana. Tämä todella vahvistaa meidän olevan oikealla polulla kohti elpymistä ja kasvua.

Varmuus yhtiön pitkän aikavälin elinkelpoisuudesta vahvistui entisestään Fitzroy Investments Ltd.:ltä toisen vuosipuoliskon aikana saadun pääomasijoituksen myötä. Se vahvisti yhtiömme taloudellista asemaa ja uudet sijoittajat uskovat yhtiön käänteeseen ja kasvustrategiaan.

Fitzroyn tekemä pääomasijoitus vahvisti myös suurimpien asiakkaidemme luottamusta, mikä on näkynyt uusien tilausten määrässä vuoden 2018 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana.

Uudet tilaukset
Tecnotree onnistui saamaan uusia tilauksia, joista suurimpia olivat seuraavat:
• Nepal Telecomin mobiiliverkossa tapahtuvien kansainvälisten verkkovierailujen roaming-laskutuksen järjestelmä avaimet käteen -toimituksena
• 1,9 miljoonan euron arvoinen ylläpitosopimus Lähi-Idän alueen suurelta toimijalta
• VAS-alustan toimittaminen uudelle asiakkaalle Euroopassa
• Ylläpitosopimuksen uusiminen Net Onen kanssa
• Tecnotreen My life Dashboardin self-care -tuotteen käyttöönotto Mauritius Telecomilla

Keskittymällä avainasiakkaiden toimitusten korkeaan laatuun ja palvelutasosopimusten noudattamiseen vuoden 2018 aikana me saimme asiakkailtamme useita tunnustuksia, jotka ovat selviä todisteita tuotteidemme ominaisuuksista ja yhtiömme vakaudesta ja toimituskyvystä.

Olemme nyt luottavaisia sen suhteen, että asiakkaamme ovat vakuuttuneita kyvystämme toimittaa huipputuotteita ja erinomaisia palveluja. Tämä johtaa hyviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Kustannukset
Tecnotree on viime vuosina tehostanut toimintaansa ja samalla maltillisesti vähentänyt kustannuksia. Vuonna 2018 yhtiö jatkoi kustannusten optimointia. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Tecnotree saattoi Suomessa päätökseen YT-neuvottelut, joiden seurauksena kustannukset laskevat edelleen 2 miljoonalla eurolla. Kustannussäästöjen koko vaikutus toteutuu vuoden 2019 aikana.
Kustannusten optimointia tapahtui myös muilla alueilla ja niiden ansiosta operatiiviset kustannukset alenivat 21 % edellisvuoteen verrattuna.
Koska Tecnotree toimii kehittyvillä markkinoilla, joissa on monimutkaiset verojärjestelmät, ovat lähdeverot edelleen suuri huolenaihe. Yhtiö pyrkii optimoimaan verorasitukset ja huojentamaan verojen vaikutusta tulevina vuosina.

Vakaan kassatilanteen varmistamiseksi yhtiö jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa kaikilla osa-alueilla ja keskittyy avoimien saatavien aggressiiviseen ja oikea-aikaiseen perintään.

2019 – Tie eteenpäin
Vuonna 2019 Tecnotree tähtää vahvaan elpymiseen uusien tilausten kautta ja keskittyy liiketoiminnan kannattavaan kasvuun tehokkaalla kustannusten hallinnalla.

Samalla kun yhtiö laajentaa liiketoimintaa uusille markkina-alueille, se keskittyy toimittamaan edistykselliseen teknologiaan perustuvaa Digital BSS 5.0 –tuoteperhettä uusille ja nykyisille asiakkaille sekä tarjoamaan huippuluokan digitaalista muutosvalmiutta. Tecnotreen tuotteet auttavat asiakkaita kasvattamaan liikevaihtoa alentaen samalla kustannuksia ja tarjoavat ylivertaisen palvelunopeuden."

Padma Ravichander, toimitusjohtaja 

Järkevä kustannusten hallinta johti vahvaan kannattavuuden paranemiseen