10. Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet 2018
1 000 €
Maa-alueet *) Rakennukset Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 045 5 416 12 200
Hankintameno 31.12. 739 6 045 5 416 12 200

Kertyneet poistot 1.1.
-5 676 -5 229 -10 905
Tilikauden poisto
-111 -89 -200
Kertyneet poistot 31.12.
-5 787 -5 318 -11 105

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 739 259 98 1 095


Aineelliset hyödykkeet 2017
1 000 €
Maa-alueet *) Rakennukset Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 045 5 416 12 200
Hankintameno 31.12. 739 6 045 5 416 12 200

Kertyneet poistot 1.1.
-5 492 -5 134 -10 626
Tilikauden poisto
-184 -95 -279
Kertyneet poistot 31.12.
-5 676 -5 229 -10 905

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 739 369 188 1 296

*) Saneerausohjelman mukaisesti yhtiö on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Viking Acquisition Corp.:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja vakuudenhaltijan suostumuksella.