13. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2018 2017Vuokratakuut 29 26
Muut pitkäaikaiset saamiset 16 1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 45 27