14. Lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2018 2017Ulkoiset myyntisaamiset 6 614 9 412Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt
-720
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, valmistuneet työt
2 026
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 1 149 3 859
Projekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 1 149 5 164Lyhytaikaiset siirtosaamiset 746 645
Lyhytaikaiset muut saamiset 391 4
Lyhytaikaiset ulkoiset saamiset yhteensä 8 899 15 225Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä:
Konsernimyyntisaamiset 5 259 8 693
Muut konsernisiirtosaamiset 1 058 3 810
Konsernin sisäiset saamiset yhteensä 6 317 12 503Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 216 27 728


Siirtosaamisten olennaiset erät
Arvonlisäverosaamiset 96 58
Ennakkomaksut toimittajille 310 351
Muut siirtosaamiset 339 236
Yhteensä 746 645