17. Pakolliset varaukset

1 000 € 2018 2017Muut pakolliset varaukset 315 23
Pakolliset varaukset yhteensä 315 23Pakolliset varaukset sisälsivät 315 (23) tuhannen euron varauksen johtuen henkilöstövähennyksistä Suomessa.