19. Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 € 2018 2017Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset 4 400 4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Yhteensä 49 736 49 736Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
1
Yhteensä
1Muut vastuusitoumukset

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 76 144
Yhteensä 76 144Omat vastuut yhteensä 49 812 49 881Johdannaissopimusten kohde-etuuksien arvot


1 000 € 2018 2017Käypä arvo (negatiivinen)
-128
Kohde-etuuden arvo
10 121