21. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tecnotree on julkaissut tilikauden päättymisen jälkeen seuraavat tiedotteet:

17.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus Fitzroy Investments Ltd:ltä, jonka uusi omistus oli 52.555.040 osaketta eli 29,99 % kaikista osakkeista ja äänistä.

17.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus Viking Acquisitions Corp. :lta, jonka uusi omistus oli 29.353.295 osaketta eli 16,76 % kaikista osakkeista ja äänistä.

17.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus Markku Wileniukselta, jonka uusi omistus oli 6.555.165 osaketta eli 3,74 % kaikista osakkeista ja äänistä.

25.1.2019 Fitzroy ilmoitti Tecnotreelle, että se on siirtänyt 50.000.000 optiota Luminos Sun Holding Limitedille. Tecnotreen saaman tiedon mukaan Luminos on Brittiläisillä Neitsytsaarilla perustettu yhtiö, jonka tosiasiallinen edunsaaja on Prakash K Aildasani. Luminos ilmoitti käyttävänsä sille siirtyneet optiot 15 päivän sisällä.

25.2.2019 Tecnotree tiedotti, että Luminos on hankkinut Fitzroylta 1.000.000 optiota lisää ja merkinnyt kaikilla 51.000.000 optiollaan osakkeita niiden ehtojen mukaisesti 2.048.590 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Osakemerkinnän seurauksena Tecnotreen osakkeiden kokonaismäärä kasvoi 51.000.000 uudella osakkeella 226.183.468 osakkeeseen.

8.3.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus Hammarén & Co Ab:ltä, jonka uusi omistus oli 8.803.480 osaketta eli 3,89 % kaikista osakkeista ja äänistä.

8.3.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus Viking Acquisitions Corp. :lta, jonka uusi omistus oli 29.353.295 osaketta eli 12,98 % kaikista osakkeista ja äänistä.

8.3.2019 Länsi-Uudenmaan Käräjäoikeus antoi päätöksen, jolla se hylkäsi Viking Acquisitions Corp.: n hakemuksen saneerausohjelman mukaisesta lisäsuorituksesta. Päätös on lainvoimainen. Vikingin hakemuksen mukaan lisäjako-osuutena olisi tullut maksaa velkojille yhteensä 1,95 miljoonaa euroa, josta osa olisi tullut maksaa Vikingille.

12.3.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus Fitzroy Investments Ltd:ltä, jonka uusi omistus oli 52.555.040 osaketta eli 23,23 % kaikista osakkeista ja äänistä.

12.3.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus Luminos Sun Holding Ltd.:ltä, jonka uusi omistus oli 51.000.000 osaketta eli 22,54 % kaikista osakkeista ja äänistä.

15.3.2019 Tecnotree tiedotti siirtävänsä 2018 vuosikertomuksen julkaisemista ja yhtiökokousta, koska se on saanut uuden merkittävän sijoittajan ja tarvitaan lisäaikaa, jotta Luminos Sun Holding ja Tecnotree saavat formaalit ostojen rekisteröinnit tehtyä ja Luminos Sun Holding Ltd voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen täysivaltaisena osakkeenomistajana.

3.4.2019 Tecnotree tiedotti, että Fitzroy Investments Limited merkitsi sillä kaikilla vielä jäljellä olleilla 21.444.960 optioilla osakkeita optioiden ehtojen mukaisesti 861.410 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Osakemerkinnän seurauksena Tecnotreen osakkeiden kokonaislukumäärä kasvaa 247.628.428 osakkeeseen. Fitzroyn tekemien osakemerkintöjen seurauksena Tecnotree on saanut yhteensä 5.000.000 euroa Fitzroyn kanssa 18.9.2018 allekirjoitetun merkintäsopimuksen perusteella (mukaan lukien Luminoksen Fitzroylta hankkimien optioiden perusteella tekemät osakemerkinnät). Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 12.4.2019 mennessä.