9. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2018


1 000 €
Aineettomat
oikeudet
YhteensäHankintameno 1.1. 6 146 6 146
Hankintameno 31.12. 6 146 6 146


Kertyneet poistot 1.1. -5 914 -5 914
Tilikauden poisto -39 -39
Kertyneet poistot 31.12. -5 953 -5 953Kirjanpitoarvo 31.12.2018 194 194


Aineettomat hyödykkeet 2017

1 000 €
Aineettomat
oikeudet
YhteensäHankintameno 1.1. 6 146 6 422
Hankintameno 31.12. 6 146 6 422


Kertyneet poistot 1.1. -5 875 -6 150
Tilikauden poisto -39 -39
Kertyneet poistot 31.12. -5 914 -6 189Kirjanpitoarvo 31.12.2017 233 233