1. Liikevaihto

1 000 € 2018 2017Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 15 854 32 621
Aasia ja Tyynenmeren alue 313 555
Amerikka 11 219 13 959
Liikevaihto yhteensä 27 386 47 136Liikevaihdon jakauma tulolajeittain
Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista
3 933
Ylläpitopalvelutoimitukset 16 770 17 080
Tavara- ja palvelutoimitukset, ulkoinen myynti 5 783 12 718
Tavara- ja palvelutoimitukset, konsernin sisäinen myynti 4 779 14 814
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot liittyen ulkoiseen myyntiin 54 -1 410
Liikevaihto yhteensä 27 386 47 136Tilauskanta liittyen osatuloutusprojekteihin
320
Tilauskanta liittyen tavara- ja palvelutoimitussopimuksiin 5 795 9 682
Tilauskanta yhteensä 5 795 10 002