2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2018 2017Vuokratuotot 84 76
Liiketoiminnan muut tuotot
132
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 84 208