3. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2018 2017Ostot tilikauden aikana -948 -462
Varastojen muutos -335 -409
Aineet, tavarat, tarvikkeet -1 282 -871Ulkopuoliset palvelut -44 -28
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 327 -899