4. Henkilöstökulut

1 000 €

2018 2017

Palkat ja palkkiot

-7 115 -8 047
Eläkekulut

-668 -920
Muut henkilösivukulut

-229 -687
Henkilöstökulut yhteensä

-8 012 -9 655


Henkilöstö keskimäärin tilikaudella

2018 2017

Johto ja hallinto

12 18
Muu henkilökunta

51 61
Henkilöstö keskimäärin yhteensä

63 79


Johdon palkat, palkkiot, luontoisedut ja eläkkeet1 000 € Palkat, palkkiot luontoisedut 2018 Laki-
sääteiset eläkekulut 2018
Palkat, palkkiot luontoisedut 2017 Laki-
sääteiset eläkekulut 2017

Padma Ravichander, toimitusjohtaja 18.4.2016 alkaen -465
-413

Hallituksen jäsenet:
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja -116 -29 -63 -16
Neil Macleod, hallituksen varapuheenjohtaja - -

Jyoti Desai - -

Pentti Heikkinen -74 -19 -39 -10
Conrad Neil Phoenix - -

Priyesh Ranjan - -

Christer Sumelius -65 - -31 -
Matti Jaakola, - 3.9.2018 -61 -15 -31 -8
Pirjo Pakkanen, 9.5.2016 - 3.6.2017 - - -22 -6
Yhteensä -779 -63 -599 -39

Hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimus, joka on tehty Suomen lakien mukaisesti. Toimitusjohtaja on itse velvollinen huolehtimaan veroistaan ja muista pakolllisista maksuista.