7. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2018 2017Rahoitustuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 1 220
Rahoitustuotot muilta 314 73
Muut rahoitustuotot konserniyrityksissä 764 98
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 1 079 391Rahoituskulut
Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus -31
Korkokulut saman konsernin yrityksille -58 -60
Korkokulut muille -446 -816
Rahoituskulut muille -728 -448
Rahoituskulut saman konsernin yrityksille -421 -975
Korko- ja rahoituskulut yhteensä -1 683 -2 300Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -604 -1 909Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy:
Valuuttakurssivoittoja 343 71
Valuuttakurssitappioita -446 -1 423
Valuttakurssivoitot ja -tappiot yhteensä -103 -1 352