12. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2018

1 000 € Liikearvo Tuote-kehittämis-menot Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä


Hankintameno 1.1. 17 528 14 406 7 134 39 068
Kurssierot

-147 -147
LisäyksetVähennykset

-34 -34
Hankintameno 31.12. 17 528 14 406 6 952 38 886

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -17 528 -14 406 -6 871 -38 805
Kurssierot

186 186
Vähennysten kertyneet poistotLiikearvon arvonalennus
Tilikauden poistot

-68 -68
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -17 528 -14 406 -6 753 -38 687


Kirjanpitoarvo 31.12.2018

199 199
Aineettomat hyödykkeet 2017
1 000 € Liikearvo Tuote-
kehittämis-
menot
Muut
aineettomat hyödykkeet
Yhteensä


Hankintameno 1.1. 18 541 14 406 7 501 40 448
Kurssierot -1 013
-344 -1 357
Lisäykset

42 42
Vähennykset


-65 -65
Hankintameno 31.12. 17 528 14 406 7 134 39 068

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -929 -14 406 -7 075 -22 411
Kurssierot 61
333 394
Vähennysten kertyneet poistot
Liikearvon arvonalennus
-16 660

-16 660
Tilikauden poistot


-129 -129
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -17 528 -14 406 -6 871 -38 805


Kirjanpitoarvo 31.12.2017

263 263