13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2018

1 000 € Maa- ja vesialueet *) Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 623 19 960 27 321
Kurssierot

-192 -192
Lisäykset

77 77
Vähennykset

-49 -49
Hankintameno 31.12. 739 6 623 19 796 27 157

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 253 -19 007 -25 260
Kurssierot

129 129
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennuksetTilikauden poistot
-111 -388 -499
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-6 364 -19 266 -25 630

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 739 259 530 1 527


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2017
1 000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 739 6 623 20 413 27 774
Kurssierot

-635 -635
Lisäykset

217 217
Vähennykset

-34 -34
Hankintameno 31.12. 739 6 623 19 960 27 321

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 069 -19 208 -25 277
Kurssierot

564 564
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennuksetTilikauden poistot
-184 -363 -547
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-6 253 -19 007 -25 260

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 739 369 953 2 061

*) Saneerausohjelman mukaisesti yhtiö on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Viking Acquisition Corp.:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja vakuudenhaltijan suostumuksella.