14. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset verot 2018

1 000 € 1.1.2018 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2018


Laskennalliset verosaamiset

Intian tytäryhtiön verohelpotukset 589 -23
566

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjauksetYhteensä 589 -23
566


Laskennalliset verot 2017
1 000 € 1.1.2017 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2017


Laskennalliset verosaamiset

Intian tytäryhtiön verohelpotukset 569 43 -23 589

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjauksetYhteensä 569 43 -23 589
Erät, joista ei ole kirjattu laskennallista veroa
1 000 €

2018 2017


Vähennyskelpoiset väliaikaiset erot joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista


Tecnotree Oyj:n verotuksessa vähentämättä jätetyt tuotekehitysmenot * 71 282 71 267
*) Tecnotree Oyj on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja, jotka emoyhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa.


Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset erot 2 418 2 374
Vahvistetut ja vahvistettavat tappiot Brasiliassa 197 239
Erät, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia, yhteensä 73 897 73 880


Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovarat, joista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa koska voitonjako ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa 86 335