16. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2018 2017Aineet ja tarvikkeet 126 460
Vaihto-omaisuus yhteensä 126 460Päättyneellä tilikaudella kirjattiin varaston muutosta -335 tuhatta euroa (-409).