18. Sijoitukset ja rahavarat

1 000 € 2018 2017Käteinen raha ja pankkitilit 4 158 2 293
Rahavarat yhteensä 4 158 2 293