22. Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2018 2017



Pitkäaikaiset korottomat velat

Pitkäaikaiset velat muille -tavalliset saneerausvelat 1 109 1 556
Pitkäaikaiset velat päävelkojalle -tavalliset saneerausvelat 3 725 3 996
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet (liite 5) 511 842
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä 5 345 6 393



Lyhytaikaiset ostovelat, varaukset ja muut velat

Ostovelat 2 068 4 234
Siirtovelat 6 035 5 323
Muut velat 1 463 2 055
Tuloverovelat 2 609 851
Lyhytaikaiset varaukset 9 23
Ostovelat, varaukset ja muut velat yhteensä 12 184 12 485



Siirtovelkoihin sisältyvät erät
Jaksotetut henkilöstökulut 1 523 1 363
Jaksotetut agenttipalkkiot 301 326
Lähdeverovaraus 980 1 050
Jaksotetut korkokulut
415
Korkosuojausten arvostus
128
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 1 683 288
Muut siirtovelat * 1 548 1 753
Siirtovelat yhteensä 6 035 5 323



* Muut siirtovelat sisältävät muita kulujaksotuksia.


Saneerausvelkojen erittely on esitetty liitetiedossa 28.