25. Muut vuokrasopimukset

1 000 € 2018 2017Konserni vuokralleottajana


Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:


Muut vuokrasopimukset


Yhden vuoden kuluessa 578 273
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 459 979
Yhteensä 1 037 1 251Konserni on vuokrannut toimistotiloja, toimistolaitteita ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 1 071 tuhatta euroa (1 812).