26. Vakuudet ja vastuusitoumukset, ehdolliset velat

1 000 € 2018 2017Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset 4 400 4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Yhteensä 49 736 49 736Muut vastuut
Intian riidanalaiset tuloverovelat 1 759 3 062
Yhteensä 1 759 3 062