27. Lähipiiritapahtumat

Tecnotreen lähipiiriin kuuluvat emoyhtiön tytäryhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja määräysvaltayhteisöt. Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan Suomen arvopaperimarkkinalaissa yhteisöä, jossa osakkeenomistajalla, jäsenellä tai muulla henkilöllä on em. laissa tarkoitettu määräysvalta. Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.


1 000 € 2018 2017

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet -965 -1 636
Johdon työsuhde-etuudet yhteensä -965 -1 636

Palkat ja palkkiot
Padma Ravichander, toimitusjohtaja

-465 -413Hallituksen jäsenet:
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja

-116 -63
Neil Macleod, hallituksen varapuheenjohtaja 24.9.2018-Jyoti Desai 24.9.2018-Pentti Heikkinen

-74 -39
Conrad Neil Phoenix 24.9.2018-Priyesh Ranjan 24.9.2018-Christer Sumelius

-65 -31
Matti Jaakola, 2015 - 3.9.2018

-61 -31
Pirjo Pakkanen, 9.5.2016 - 3.6.2017


-22


Toimitusjohtajan ja hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Lakisääteiset eläkekulut toimitusjohtajan osalta oli 0 (0) tuhatta euroa sekä hallituksen jäsenten osalta yhteensä 63 tuhatta euroa (39). Eläkekulut on esitetty henkilöittäin emoyhtiön liitetiedossa 4. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla tai muilla johdon tai hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 0-6 kuukautta, jos yhtiö irtisanoo hänet, ja kuusi kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajansopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa. Mikäli uusi osakkeenomistaja hankkii yli 50 % yhtiön osakkeista tai yli 50 % yhtiön omaisuudesta siirretään uudelle omistajalle, toimitusjohtajan voi irtisanoa sopimuksen 3 kuukauden irtisanomisajalla ja hän on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.


Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet 31.12.2018
Yhtiön nimi Yhtiön toiminnan luonne Kotimaa Konsernin omistus-
osuus -%
Konsernin
osuus ääni-vallasta -%

Tecnotree Oyj Operatiivinen emoyhtiö Suomi

Tecnotree Services Oy Lepäävä yhtiö Suomi 100 100
Tecnotree Convergence (Middle East) FZ-LLC Myyntiyhtiö Yhdistyneet
Arabiemiirikunnat
100 100
Tecnotree Ltd Lepäävä yhtiö Irlanti 100 100
Tecnotree Sistemas de Telecommunicacao Ltda Myyntiyhtiö Brasilia 100 100
Tecnotree Argentina SRL Myyntiyhtiö Argentiina 100 100
Tecnotree (M) Sdn Bhd Myyntiyhtiö Malesia 100 100
Tecnotree Nigeria Ltd Myyntiyhtiö Nigeria 100 100
Tecnotree France SARL Myyntiyhtiö Ranska 100 100
Lifetree Cyberworks Pvt. Ltd Holdingyhtiö Intia 100 100
Tecnotree Convergence Ltd Tuotekehitys ja -hallinta, sekä myyntiyhtiö Intia 99,83 99,83
Dehrekat Zindagi LLC Palvelu- ja myyntiyhtiö Iran 100,00 100,00
Lifetree Convergence Pty Ltd Lepäävä yhtiö Etelä-Afrikka 99,83 99,83
Lifetree Convergence (Nigeria) Ltd Lepäävä yhtiö Nigeria 94,84 94,84

Emoyhtiöllä on sivuliikkeitä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Perussa.