Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 1, 2 41 896 55 075

Liiketoiminnan muut tuotot 3
86 213

Materiaalit ja palvelut 4
-2 266 -1 824
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 5
-18 911 -25 171
Liikearvon arvonalentuminen 6

-16 660
Poistot 6
-586 -696
Liiketoiminnan muut kulut 7
-14 944 -18 911
Liiketulos

5 274 -7 974

Rahoitustuotot 9
834 366
Rahoituskulut 9
-1 679 -2 903
Tulos ennen veroja

4 429 -10 511

Tuloverot 10
-4 944 -4 980
Tilikauden tulos

-514 -15 492

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

-536 -15 583
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

22 92

Tulos per osake 11
0,00 -0,13

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 € Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Tilikauden tulos

-514 -15 492

Muut laajan tuloksen erätErät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi:Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 20
-10 144
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi

3 -49
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 23
-747 -1 185
Tilikauden muut laajan tuloksen erät

-753 -1 090


Tilikauden laaja tulos yhteensä

-1 267 -16 582

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:Emoyhtiön osakkeenomistajille

-1 289 -16 673
Määräysvallattomille osakkeenomistajille

22 92