2. Liikevaihto

1 000 € 2018 2017Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista (IAS 11)
11 311
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IAS 18)
31 237
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IAS 18)
13 777
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IFRS 15) 29 304
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IFRS 15) 12 775
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -183 -1 252
Liikevaihto yhteensä 41 896 55 075Tilauskanta yhteensä 21 093 26 239


Tilauskanta sisälsi 11,8 miljoonaa euroa ylläpitopalvelusopimuksia ja 9,3 miljoonaa euroa tavara- ja palvelusopimuksia.