3. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2018 2017Vuokratuotot 84 76
Tuotekehitystuki Tekesiltä
133
Muut tuottoerät 2 4
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 86 213