4. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2018 2017Ostot tilikauden aikana -1 078 -462
Varastojen muutos -335 -409
Aineet, tavarat, tarvikkeet -1 413 -871
Ulkopuoliset palvelut -853 -954
Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 266 -1 824