7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2018 2017Alihankinta -2 670 -2 456
Toimistohallintoon liittyvät kulut -2 260 -2 672
Matkakulut -3 856 -5 430
Saamisten arvonalentumistappiot -1 025 -839
Agenttipalkkiot -624 -603
Vuokrakulut -1 071 -1 812
Ostetut ammatilliset palvelut -2 614 -2 434
Markkinointikulut -165 -325
Muut kulut -660 -2 340
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -14 944 -18 911Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 386 tuhatta euroa (273) sekä projekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 639 tuhatta euroa (566).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastus KPMG Oy Ab -154 -144
Veroneuvonta KPMG Oy Ab -2 -2
Muut palvelut KPMG Oy Ab -5 -7
Tilintarkastus KPMG, muut maat -23 -68
Veroneuvonta KPMG, muut maat -11 -39
Tilintarkastus muut -10 -23
Veroneuvonta muut
-1
Muut palvelut muut -9 -30
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -214 -314